Mongol Art Gallery
Loading

Монгол Арт Галерей анхны Нүүдлийн Үзэсгэлэнгээ Эрдэнэт, Дархан хотуудаас эхэлнэ.


Mongol Art Gallery - #Эрдэнэт, #Дархан

НҮҮДЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН тун удахгүй.

Эрдэнэт хот Хүүхэд Залуучуудын театр болон Дархан-Уул аймгийн Музейтэй хамтран Монгол Арт Галерей анхны #нүүдлийн үзэсгэлэнгээ эхлүүлж байна.

Хэзээ:

  • Эрдэнэт хот. 2023 оны 1 сарын 26-28
  • Дархан хот. 2023 оны 1 сарын 29-өөс 2 сарын 1

MongolartgalleryMongolartgallery


MongolartgalleryMongolartgallery

Эрдэнэт, Дархан хотуудын үзэгчдээ Монгол Арт Галерейгаас зохион байгуулж буй #НҮҮДЛИЙН_ҮЗЭСГЭЛЭН-дээ урьж байна. 

 

 

 


Мэдээ